บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ พลาสติกฉีดขึ้นรูปชั้นนำของเอเชีย ด้วยเครื่องจักรขนาด 75 - 3,150 ตัน มากกว่า 100 เครื่องกำลังการผลิตกว่า 28,000 ตัน ต่อ/ปี มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย "พาเลทพลาสติก" Plastic Pallet คุณภาพด้วยยอดขายอันดับ 1 ของประเทศ ที่ตอบสนองความต้องการใช้งานด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมส่งออกและทุกกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ อิเลคทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า สารเคมี ยาและเวชสำอางฯลฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์ พาเลท ลังพลาสติก ถังขยะ และงานรับจ้างผลิต OEM (Original Equipment Manufacturing) ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้มาตรฐานสากล ที่บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเลือกใช้ โทร.0 2001 8888
  • บริษัทแพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด ผู้ผลิตพาเลทพลาสติก Plastic Pallet ลังพลาสติก ถังขยะ และงานรับจ้างผลิต ราคาโรงงานภายใต้มาตรฐานสากล โทร 02-811-8118
  • บริษัทแพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด ผู้ผลิตพาเลทพลาสติก Plastic Pallet ลังพลาสติก ถังขยะ และงานรับจ้างผลิต ราคาโรงงานภายใต้มาตรฐานสากล โทร 02-811-8118
  • บริษัทแพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด ผู้ผลิตพาเลทพลาสติก Plastic Pallet ลังพลาสติก ถังขยะ และงานรับจ้างผลิต ราคาโรงงานภายใต้มาตรฐานสากล โทร 02-811-8118
  • บริษัทแพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด ผู้ผลิตพาเลทพลาสติก Plastic Pallet ลังพลาสติก ถังขยะ และงานรับจ้างผลิต ราคาโรงงานภายใต้มาตรฐานสากล โทร 02-811-8118
  • บริษัทแพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด ผู้ผลิตพาเลทพลาสติก Plastic Pallet ลังพลาสติก ถังขยะ และงานรับจ้างผลิต ราคาโรงงานภายใต้มาตรฐานสากล โทร 02-811-8118