ข่าวสาร

แพลตตินั่ม โปร พลาสติก มอบถังขยะสำหรับใช้ในงาน ธรรมศาสตร์และการฝากร้าน on ground ครั้งที่ 1

แพลตตินั่ม โปร พลาสติก มอบถังขยะสำหรับใช้ในงาน ธรรมศาสตร์และการฝากร้าน on ground ครั้งที่ 1

Image title


แพลตตินั่ม โปร พลาสติก มอบถังขยะสำหรับใช้ในงาน ธรรมศาสตร์และการฝากร้าน on ground ครั้งที่ 1


บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด (PPP) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม เช่น พาเลท ลัง ถังขยะ พาเลทพลาสติก ลังพลาสติก ถังขยะพลาสติก plastic pallet มอบถังขยะให้แก่ งาน "ธรรมศาสตร์และการฝากร้าน on ground ครั้งที่ 1" ณ โกดังเสริมสุข ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เพื่อสำหรับใช้ประโยชน์ในสถานที่สาธารณะ และร่วมสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการทิ้งขยะตามพื้นถนนหรือทางเดิน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


ช่องทางการติดต่อ ได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือ

Email : marketingonline.ppp@gmail.com

LINE Official : @platinumpro

Tel : 02 001 8888 

Fax : 02 001 8999