ข่าวสาร

เกณฑ์การรับประกันสินค้าประเภทพาเลทพลาสติก | แพลตตินั่มโปรพลาสติก

เกณฑ์การรับประกันสินค้าประเภทพาเลทพลาสติก | แพลตตินั่มโปรพลาสติก

บริษัทฯจะพิจารณาและรับผิดชอบในการเคลม สินค้าพาเลทพลาสติก ในกรณีที่เกิดจากปัญหาคุณภาพ

ภายในระยะเวลารับประกัน และการใช้งานปกติ ดังต่อไปนี้

1. พาเลทพลาสติก ทะลุบริเวณแผ่นหน้า ที่มีลักษณะเปราะจากคุณภาพวัตถุดิบ

2. พาเลทพลาสติก แตกหรือร้าวแผ่นหน้า ที่มีลักษณะเปราะจากคุณภาพวัตถุดิบ

3. พาเลทพลาสติก ฉีกแผ่นหน้า ที่ไม่ได้เกิดจากการถูกของแข็งมีคม หรือบรรทุกเกินพิกัดพาเลท

4. พาเลทพลาสติก ถลอกขีดข่วนแผ่นหน้า ที่เกิดจากการขนส่ง ก่อนการส่งมอบใช้งาน

5. พาเลทพลาสติก หัก บริเวณคาน หรือ ขาพาเลทอย่างน้อย 1 ขาขึ้นไป

6. พาเลทพลาสติก ฉีกขาเสา ที่มีลักษณะเปราะจากคุณภาพวัตถุดิบ

7. พาเลทพลาสติก แตกหรือร้าวขาเสา ที่มีลักษณะเปราะจากคุณภาพวัตถุดิบ

8. พาเลทพลาสติก ถลอกขีดข่วนขาเสา ที่เกิดจากการขนส่ง ก่อนการส่งมอบใช้งาน

9. พาเลทพลาสติก แยกตรงรอยเชื่อมต่อ ทั้งก่อนและระหว่างการใช้งานแบบปกติ ที่ไม่ได้บรรทุกเกินพิกัดพาเลท

10. พาเลทพลาสติก แหว่งหรือบิ่น ที่เกิดจากการขนส่ง ก่อนการส่งมอบใช้งาน

11. พาเลทพลาสติก แอ่นหรืออ่อนตัวเกินกว่า 18mm. ในการบรรทุกไม่เกินพิกัดบรรทุกของพาเลท

12. พาเลทพลาสติก ผิดสเป็ค จากการส่งสินค้าผิดรุ่น

Image title