สินค้า

แค็ตตาล็อค

TH

EN

TH

EN

ศักยภาพและความเชี่ยวชาญ

นโยบายคุณภาพ ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และประกันคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนา ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนดและกฎหมาย ด้วยการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

ระบบบริหารการจัดการคุณภาพและประกันคุณภาพ

บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 

 • ใช้ Sofware ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อกระบวนการทำงานประสานกันได้ อย่างดีที่สุด
 • ตรวจสอบคุณถาพด้วย ทีมประกันคุณภาพที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
 • ควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากลและระบบคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกฉีดขึ้นรูปและให้ความสำคัญ ในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สามารถช่วยออกแบบงานแบบสามมิติและสามารถจำลองผลการทดสอบคุณภาพและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตออกไปสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพสูงสุด

 • ใช้โปรแกรมเฉพาะทาง Solid Works เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงที่สุด
 • มากด้วยประสบการณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่น คุณภาพและรูปลักษณ์ของความเป็นผู้นำ
 • การออกแบบครบวงจร โดยทำงานควบคู่กับทีมงานออกแบบและผลิตแม่พิมพ์

การออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตแม่พิมพ์

จากความรู้ ประสบการณ์ของบริษัทฯ และทีมงาน ที่มีความชำนาญในการออกแบบแม่พิมพ์และผลิตแม่พิมพ์ สำหรับงานฉีดพาเลทพลาสติก ลังพลาสติก ถังขยะพลาสติก และงานรับจ้างผลิต (OEM) 

 • Software SolidWorks ในการใช้ ออกแบบแม่พิมพ์ และการส่งถ่ายข้อมูล DNC สู่เครื่องจักร CNC เพื่อการผลิตที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 • เครื่องตัดและเครื่องจักร EDM เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์อันทันสมัย
 • เครื่องผลิตแม่พิมพ์ ( CNC ) และทีมออกแบบเพื่อรองรับการผลิตแม่พิมพ์ สำหรับงาน ฉีดตามแบบที่ต้องการ ด้วยทีมงานคุณภาพทีมซ่อมบำรุงโมลด์ที่มีประสบการณ์สูง

เทคโนโลยีการทดสอบคุณภาพ

เทคโนโลยีการทดสอบคุณภาพ

การทดสอบวัตถุดิบ
“ก่อนการผลิตสินค้าทุกชนิด บริษัทฯ ได้นำเม็ดพลาสติกที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน COA มาทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และสูตรการผลิต” ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล โดยวิศวกรโพลิเมอร์ ที่มีประสบการณ์

ผลิตภัณฑ์ของเรา ผ่านการทดสอบจากห้อง ทดสอบที่ได้มาตรฐาน ภายใต้มาตรฐาน ASTM D 1238 และ ASTM D638  พวกเราจึงมีความมั่นใจในคุณภาพและความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ที่ทางบริษัทได้ผลิตออก

การทดสอบการรับน้ำหนักที่ตำแหน่งขา

เพื่อทดสอบการต้านทานแรงกด ที่ 1.1 เท่าของ Specification โดยดูค่าการยุบตัวของพาเลทหลังการทดสอบ

การทดสอบอัตราการแอ่นตัวของพาเลทที่จำลองการวางบนแร็ค

เพื่อทดสอบการต้านทานแรงกดที่ 1.25 เท่าของ เสปคโดยดูค่าการแอ่นตัว,อัตราการแอ่นตัว และค่าแอ่นตัวตกค้างของพาเลทหลังการทดสอบ

การทดสอบกดคานด้านล่างช่องเสียบงา

เพื่อทดสอบการต้านทานแรงกดที่ 1.15 เท่าของ Specification โดยดูค่าการยุบตัวของพาเลทหลังการทดสอบ

การทดสอบการตกกระแทก

เป็นการทดสอบการตกกระแทกพื้นของพาเลท ที่ความสูง 1 เมตร 3 ครั้งและตวรจสอบความเสียหาย ณ จุดกระแทก และค่าการยุบตัว 

เครื่องจักร และการผลิต

เครื่องจักรและการผลิต

 • เครื่องจักรจากทวีปยุโรปและอเมริกา ที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • กำลังการผลิตสูงถึง 20,000 ตัน/ปี
 • การผลิตโดนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอรและทีมงานวิศวกรมีประสาบการณ์การผลิตมากกว่า 35 ปี
 • หุ่นยนต์แขนกล ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในภูมิภาคเอเชียเพื่อเก็บชิ้นงานพลาสติก
 • ใช้เครื่องบดพลาสติกและเครื่องดึงเม็ดพลาสติกในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์์พลาสติก

คลังสินค้าและการขนส่ง

คลังสินค้าที่ได้คุณภาพของ บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด

เราจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ และสินค้าที่ผลิตสำเร็จรูป ด้วยความสะอาด ปลอดภัย และวางใจในเรื่องคุณภาพสินค้าที่จัดเก็บ

 • พื้นที่คลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่รองรับการผลิตได้ในปริมาณมาก
 • ระบบจัดเก็บสินค้าที่ได้คุณภาพ รักษาสินค้าก่อนส่งมอบได้อย่างไม่เสียหาย
 • ทีมงานมืออาชีพในการจัดส่งสินค้าในและต่างประเทศ
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องสินค้า และการจัดส่ง

ระบบจัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการ จัดระบบความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

โดยมีแนวทางในการ พัฒนาบริษัทฯ และสร้างจิตสำนึก กระตุ้นพฤติกรรมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมตามแนวทางเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มีต่อพนักงานจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในโรงงาน

โดยสอดคล้องต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย และใช้แนวทางของ OHSAS 18001และISO14001 การรักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบแบบสิ้นเปลือง

โดยมีการหมุนเวียนการใช้วัตถุดิบ ด้วยการรีไซเคิล พลาสติกได้ถึง 1,200 ตันต่อเดือน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงาน แบบมีส่วนร่วมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดการใช้ทรัพยากร เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี