สินค้า

แค็ตตาล็อค

TH

EN

TH

EN

สินค้า

ถังน้ำพลาสติก : A26

  • Size : 516×723 mm.
  • Material : HDPE/LLDPE
  • Load : –
  • Capacity : 100 LT.