สินค้า

แค็ตตาล็อค

TH

EN

TH

EN

สินค้า

พาเลทพลาสติก : AE1111LC

  • ขนาดพาเลท : 1,100 x 1,100 x 150 มม.
  • ประเภทสินค้า : พาเลทอุตสาหกรรมทั่วไป
  • วัตถดิบ : HDPE
  • คุณลักษณะ : พาเลทหน้าเดียว/เข้าได้ 4 ด้าน
  • รับน้ำหนักอยู่กับที่ : 4,500 กก.
  • รับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ : 1,500 กก.
  • รับน้ำหนักบนแร็ค : 800 กก.
  • จำนวนลูกยาง : 24 ชิ้น