สินค้า

แค็ตตาล็อค

TH

EN

TH

EN

สินค้า

พาเลทพลาสติก : CDA1012H150

  • Size : 1,200 x 1,000 x 150 mm.
  • Material : PP
  • Static Load : 4,000 KG.
  • Dynamic Load : 1,600 KG. (Wrap)
  • Racking Load : 300 KG.
  • การใช้งาน : รองรับงานส่งออก