สินค้า

แค็ตตาล็อค

TH

EN

TH

EN

สินค้า

พาเลทพลาสติก : LS1111S

  • Size : 1,100 x 1,100 x 135 mm.
  • Material : PP
  • Static Load : 1,200 KG.
  • Dynamic Load : 1,000/400 KG. (Wrap)
  • Racking Load : –
  • การใช้งาน : รองรับงานส่งออก