สินค้า

แค็ตตาล็อค

TH

EN

TH

EN

สินค้า

พาเลทพลาสติก : MAS1012PR155-08

  • Size : 1,000 x 1,200 x 155 mm.
  • Material : PP
  • Static Load : 4,500 KG.
  • Dynamic Load : 1,500 KG. (Wrap)
  • Racking Load : 800 KG.
  • การใช้งาน : รองรับงานส่งออก